Formalności pogrzebowe

  Formalności uzależnione od miejsca zgonu

  Kluczowym znaczeniem dla przebiegu realizacji formalności pogrzebowych jest miejsce, w którym nastąpił zgon.

  Śmierć w domu
  W przypadku, gdy Bliski zmarł w domu przede wszystkim należy wezwać lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie, w przypadku gdy do śmierci doszło w nocy. Lekarz wystawi kartę zgonu. Ten dokument jest niezbędny do tego, aby w Urzędzie Stanu Cywilnego odebrać akt zgonu. Po odebraniu karty zgonu od lekarza należy następnie zadzwonić do wybranego zakładu pogrzebowego, który odbierze ciało i przetransportuje je specjalnie przygotowanym samochodem do chłodni.

  Śmierć w szpitalu
  Jeżeli śmierć Bliskiego nastąpiła w szpitalu kartę zgonu wystawi lekarz. Po jej odebraniu rodzina powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie od ręki wystawią jej akt zgonu. Następny krokiem jest wybranie domu pogrzebowego, który zorganizuje uroczystości pogrzebowe i sam pochówek.

  Jakie formalności w zakładzie pogrzebowym

  W wybranym przez rodzinę domu pogrzebowym przeprowadzona zostanie cała organizacja pochówku. Dzięki temu rodzina będzie mogła przygotować się do ostatniego pożegnania Bliskiego.

  Uwaga! Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada.

  Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy

  Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000 zł.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • emeryta lub rencisty, bądź osoby spełniającej warunek do jej uzyskania;
  • osoby ubezpieczonej – także z racji zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego;
  • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

  Wymagane dokumenty

  • Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
  • skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.