Klepsydry

Klepsydry wykonywane są na życzenie bliskich zmarłego podczas spotkania dotyczącego organizacji pochówku.
Bliscy zmarłego otrzymują tyle egzemplarzy klepsydr, ile uważają za stosowne.
Klepsydry są w formacie A4.